2006-11-29

 

För hög vattennivå i Svartån

I Frinnaryd är man ganska trött på det höga vattenståndet. Grillstugan är omfluten och den nyanlagda åpromenaden ligger nu en meter under vattenytan. TP har tagit reda på varför nivåerna är så höga just nu.

 

I vattenfallet i Stalpet släpper man ut Svartåns överskott så att tätorten Aneby inte drabbas av översvämningar, men nedströms är det för hög nivå hela vägen fram till Tranås.
I Stalpet har man i år byggt trappor så att turisterna kan komma ända ner till själva grytan i ravinens botten och beskåda det mäktiga vattenfallet – om det regnar tillräckligt förstås.

Under ett par veckor har vattennivån i sjön Ralången och i Svartån och Säbysjön fram till Tranås legat konstant på en hög nivå.
Svartån synes vara tre gånger så bred som normalt och flera har undrat om kraftbolagen börjat använda den intilliggande åkermarken till vattenmagasin.

Så är det inte. Tranås kommun har sedan länge avvecklat sina vattenkraftverk och sålt av maskinutrustningen. De skulle ha varit till stor nytta idag när elpriserna rasar i höjden och vattnet flödar förbi till ingen nytta.
Visst har det regnat, men inte mer än normalt. Köldknäppen tidigare gjorde att det ansamlats en hel del snö som smälte i samband med regnen och en liten vårflod uppstod.
Det finns ingen tjäle, men marken är så mättad av vatten att det söker sig till Svartån via bäckar och fåror.

Problemet är en höjdklack
I vattenfallet i Stalpet släpper man ut överskottet så att tätorten Aneby inte drabbas av översvämningar, men nedströms är det för hög nivå hela vägen fram till Tranås.
Börje Gustavsson på Tranås Energi säger att det beror på en sorts höjdklack som liksom dämmer upp. Man har tidigare sprängt bor en del berg för att underlätta utflödet vid sådana här stora vattenmängder.
Han säger också att Svartåns källflöden kommer från Tomtabacken och där har det regnat mer än i våra trakter.

Sommen är nu fylld till max
På Tekniska Verken i Linköping, som ansvarar för sjön Sommens vattennivå, säger man idag att man ligger strax under den övre nivågränsen för sjön. Man släpper idag (läs måndag) ut 45 kubikmeter vatten i sekunden. Man kan vid oväntade behov släppa igenom hela 70 kubikmeter i sekunden.
Problemet med översvämningarna mellan Aneby och Tranås kanske kan lösas med ytterligare
bortsprängning av berg vid höjdklacken söder om Tranås?

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com