2006-02-01

 

Samarbete och samverkan i frinnarydsföreningar

I måndags samlades dussinet företrädare för de olika föreningarna i Frinnaryd och började dra upp riktlinjerna för ett effektivare framtida gemensamt samarbete och agerande.

 

Entreptrenadverksamheterna i samhällsföreningen och de olika föreningarnas publika arrangemang har nu blivit så omfattande att ett konkret samarbete är ett måste.
I måndags (06-01-30) samlades dussinet företrädare för de olika föreningarna i Frinnaryd och började dra upp riktlinjerna för ett effektivare framtida gemensamt agerande.

Framförallt gäller det att styra så att olika större aktiviteter inte kolliderar, d.v.s. att de inte arrangeras samma dag.
Man började med att dra upp riktlinjerna för årets största evenemang ”Frinnarydsdagen” som i år går av stapeln den 26 augusti. Det blir mängder med olika aktiviteter, dels på idrottsplatsen och dels i centrum. Dagen avslutas med en pubafton i bygdegården.
Valborgsmässoafton, som i år infaller på en söndag, fordrar också en gemensam planering och uppläggning av aktiviteterna.
Frinnarydsföreningarna ska därför tillsätta en speciell festkommitté, med en representant från varje förening, för att hålla i det hela. Dessa ska också ordna fram frivilligarbetare i sina respektive föreningar så att det hela fungerar perfekt.
De ekonomiska överskott som man förväntas få in ska fonderas på ett gemensamt konto och användas till kommande publika arrangemang.
Frinnaryds Bygdegård, som har en ansträngd ekonomi, ska arrangera Frinnarydsdagens pubafton och en liknande på juldagen. De ekonomiska överskotten behöver föreningen för bland annat en pelletsficka och omläggning av yttertaket.

Den lyckade arbetsdagen den första oktober förra året då femtio frinnarydsbor ställde upp och jobbade hela dagen ska få efterföljare.
Den 22 april är det åter dags för en ny arbetsdag då påbörjade projekt ska färdigställas. Som vanligt bjuder samhällsföreningen på fika och lunch. Man beräknar att hålla på till 16-tiden och klockan 20 samlas man i bygdegården för en ”After work”-tillställning.
De överskottspengar som flyter in till samhällsföreningen på de här arbetsdagarna, andra punktinsatser och sommarjobben för ungdomar med bland annat gräsklippning, ska gå tillbaka till frinnarydsborna i form av olika trivselarrangemang.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com