2006-12-06

 

Jubileumsgudstjänst med kyrkokören i centrum

Säby – Tranås kyrkokör framförde en rad vackra stycken vid den fullsatta adventsgudstjänsten i Säby kyrka i söndags.

 

Säby kyrka var fullsatt till sista plats med 400 besökare vid adventsgudstjänsten, med Carl Magnus Alstermark, i söndags förmiddag (06-12-03). Samtidigt fyllde Säby kyrkokör 80 år.
Tranås kyrkokör och Säby kyrkokör slogs ihop för två år sedan men det finns inget beslut på att Tranås kyrkokör ska upphöra. Istället sjunger de båda körerna numera ihop under namnet Säby – Tranås kyrkokör.


Den här sammanslagna kören, som medverkade med skönsång under adventsgudstjänsten, består av 39 sångare, varav ett halvdussin är herrar. Den leds av kantor Margareta Sjunnegren.
Helen Ivarsson är ordförande för kören och hon berättade för Tranås-Posten om den 80-årsjubilerande Säby kyrkokörs gamla anor.

Axel Eriksson startade kören 1926
År 1924 fick Säby en ny entusiastisk kyrkomusiker då Axel Eriksson tillträdde sin tjänst vid Säby kyrka och skola. Inspirerad av sin kollega Hedbor började han starta körverksamhet under 1926.
Under våren samlades en skara flickor och damer till övningar och frampå höstsidan kunde kantor Eriksson även få ihop ett antal manliga sångare.
Sångövningar hölls till en början varje vecka och första framträdandet gjorde den nybildade kyrkokören första advent 1926. Man sjöng då ”Hosianna” och vid julottan samma år framförde kören ”När juldagsmorgon glimmar” samt ”O du saliga”.

Körens grundare föll på sin post
I mitten av 1940-talet drabbades den mycket omtyckte Axel Eriksson, mitt under den pågående påskhögmässan, av en svår sjukdom.
Detta gjorde honom oförmögen att fortsätta sin verksamhet och han avled den 1 oktober 1947 endast 53 år gammal.
Körverksamheten kom då under ledning av Lisen Karlsson (senare gift med Yngve Andersson) under kommande sju år.
Vid nyåret 1952 övertog Gunnar Häggstam verksamheten och flyttade in med sin familj i den ärevördiga gamla sockenstugan då han tillträdde tjänsten som skolkantor i Säby.
Sedan 1926 har det således rullat på med en oavbruten körverksamhet under 80 år. Säby kyrkokör har alltid medverkat vid de stora högtiderna genom åren. För en kyrkokör med den rätta glöden finns det många tillfällen att göra sig hörd och kören har därför även sjungit på många platser utanför församlingen.

Sex körmedlemmar fick medalj
Under adventsgudstjänsten i söndags fick sex sångare, som sjungit i över 20 år i kören motta varsin medalj. Dessa är Olof Börling, Alf Hörenius, Inga-Lena Westin, Anette Elmby, Ingvor Smith-Göransson och Gunvi Strandh.
En hel del av de 400 kyrkobesökarna fyllde sedan den gamla Kyrkskolans båda våningar där det bjöds på Adventskaffe.


Text och foto: Bevan Berthelsen

Kantor Margareta Sjunnegren leder Säby – Tranås kyrkokör som består av 39 sångare, varav ett halvdussin är herrar.

Helen Uddenberg är ordförande i kören och hon berättade för Tranås-Posten om den 80-årsjubilerande Säby kyrkokörs gamla anor.

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com