2006-02-15

 

Ny ordförande i Tranås PRO

Ny ordförande i Tranås PRO är Marie Ahlin, som tidigare var sekreterare och till ny sekreterare valdes Ella Svensson, tidigare studieorganisatör.

 

Efter tio år som ordförande i Tranås PRO avgick Rosa Hörlin vid årsmötet (06-02-08) förra veckan. Efterträdare på ordförandeposten är nu Marie Ahlin, som tidigare var sekreterare och till ny sekreterare valdes Ella Svensson, tidigare studieorganisatör.

Över 150 PRO-are kom till årsmötet i Parkhallen och ytterligare stolar fick bäras in. Rosa Hörlin avtackades med bland annat blommor och en tavla föreställande ”Kunskapens uggla”.
Totalt har Rosa suttit tolv år i styrelsen, varav tio, som ordförande och under den här tiden har föreningens aktiviteter ökat markant.
Det här beror främst på de olika kommittéerna som gjort mycket och det goda samarbetet i ledningen. Vi fick också vår nya föreningslokal, den så kallade 71: an på Storgatan under 1995, säger Rosa Hörlin.

Efter tio år som ordförande i Tranås PRO avgick Rosa Hörlin vid årsmötet.

Nästan tusen medlemmar
Av verksamhetsberättelsen framgår bland annat, att det fanns 986 medlemmar vid årsskiftet och det innebär att man är en av de största PRO-föreningarna i länet.
Studiecirkelverksamheten är ganska omfattande och föreningen har genomfört 28 studiecirklar i 17 olika ämnen med 258 deltagare.
En annan populär verksamhet är resorna där medlemmarna utöver kortare endagsresor även gjort avstickare ända till Österrike. Två vinprovningresor har gått till Helsingör och den hemliga resan ”Ut i det blå” samlade 66 personer. Den gick denna gång till Ulricehamn och sjön Åsunden med en inlevelserik guidning om ”Gårdarna runt sjön”.
Danskommittén har ordnat nio PRO-danser i Folkets Park med 798 deltagare samt två dansresor med buss med 84 personer.
Den välsjungande PRO-kören består av 19 medlemmar under ledning av Kerstin Alsing. Kören övar varje vecka i Gillestugan och har under året gjort många framträdanden.


Friskvård och motion
Dansen är ju bra motion, men Friskvårdskommittén har genomfört 15 skogspromenader på fem kilometer vardera. Den milda hösten gjorde att de kunde utsträckas ända till början av december.
Därutöver ordnades 25 tipspromenader där även hjärnan får lite motion med alla kluriga frågor.
Boule är också ett viktigt inslag i verksamheten och här har genomförts 52 olika träningspass och tävlingar. Tranås PRO tog också storslam genom att belägga de tre första platserna i pensionärsklubbarnas ”Tranåsmästaren” och får behålla vandringspriset till nästa tävling.

Ideell väntjänst
PRO-Kontakt, eller väntjänsten, består av 12 kvinnor och 3 män. De har under året besökt många personer för promenader, hjälp med inköp och andra ärenden till exempel till bank och apotek. De har också följt med som stöd och ledsagare vid besök på olika vårdinrättningar.
Oftast är det Hemtjänsten i Tranås som ber om hjälp med följeslagare.
90 personer har fått följeslagarhjälp till vårdinrättningar och ca 100 har fått hembesök. Totalt rör det sig om över ideella 1300 arbetstimmar.
Verksamhetsberättelsen omfattar åtta helsidor och visar en synnerligen aktiv PRO-förening i Tranås.
Vid årsmötet hölls också en parentation över 30 bortgångna medlemmar under 2005.
-Den lägsta siffran under mina tio ordförandeår, sade Rosa Hörlin.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com


Flera PRO-artiklar på följande länkar:

2005-12-21 Avslutning på PRO-cirklar

2005-11-16 Äldrekonsulent lovade bättre äldreomsorg

2005-09-21 PRO höll månadsmöte med auktion

2005-04-06 Stoeryd vann igen i PRO veteranvetartävling

2005-02-16 Tranås PRO höll årsmöte i parkhallen

2004-11-17 PRO firade 60-årsjubileum i parkhallen

2004-08-18 PRO:s budkavle gick genom bygden

2004-10-06 PRO höll distriktsmöte i Frinnaryd