2006-12-13

 

Han köper hyresfastigheter i

Frinnaryd och Sunhult

 

Tranåsbon Martin Agrér har köpt den allmännyttiga bostadsstiftelsens Aneby Bostäder två hyresfastigheter i Frinnaryd och en i Sunhult. Köpekontraktet skrevs under den första december.

Berörda hyresgäster fick den 27 mars besked att husen skulle säljas och hade då 12 dagar på sig att yttra sig. Orsaken berodde på problem att hyra ut och att driva verksamheten effektivt.
Aneby Bostäder är en stiftelse och för att få sälja av från sitt fastighetsbestånd måste man enligt lag ha tillåtelse av Länsstyrelsen.
Enligt samma lag ska hyresgästerna beredas tillfälle att yttra sig om den planerade försäljningen. Eventuella yttranden skulle bifogas ansökan till Länsstyrelsen. Vid utgången av yttrandetiden den 7 april hade bara en av hyresgästerna hört av sig.
Hyresgästen ansåg att svårigheterna att hyra ut en del lägenheter i de berörda husen berodde på stiftelsens dåliga skötsel av fastigheterna.
Den dåliga skötseln verifieras av andra, som Tranås-Posten talat med, och beror bland annat på att man inte skottat snö under hela vintern på fastigheten Järnkällegatan 10 i Sunhult. I Frinnaryd har stiftelsen skottat ett par gånger men hyresgästerna har själva fått sanda för att inte halka och falla. I Frinnaryd gäller det fastigheterna på Vagngatan 4, 6 och 7.

Hyresgästerna känner sig lättade
Många var oroliga för vem som skulle komma att köpa fastigheterna och hur det framtida underhållet och skötseln skulle bli. Med tanke på den gångna vinterns misskötsel tänkte hyresgästerna att det kunde bara bli bättre.
Den nye ägaren Martin Agrér har en klar förankring i bygden och det borgar för en positiv utveckling.

Den nye ägaren har också en genuin bakgrund i skötsel av hyresfastigheter. Han har egen fastighet i Tranås och har också jobbat för tranåsföretaget Emanuelsson & Mörk med fastighetsskötsel.
– Vi var två intresserade köpare och jag tog hem det. Affären avslutades den första december, säger Martin Agrér.
– Renoveringen av själva husen kommer att ske efterhand allteftersom jag hinner med. Först kommer den yttre exteriören att målas om. I dag finns fem lediga lägenheter i Frinnaryd och en i Sunhult.
Martin Agrér kommer också att gå in som styrelseledamot i Frinnaryds Samhällsförening vid kommande årsmöte och arbeta konkret med att jobba upp Frinnaryds tätort som ett bra boende.


Text och foto: Bevan Berthelsen 

Tranåsbon Martin Agrér har köpt den allmännyttiga bostadsstiftelsens Aneby Bostäder två hyresfastigheter i Frinnaryd och en i Sunhult. Köpekontraktet skrevs under den första december.

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com