2006-03-22

 

Balans och harmoni på Livsfilosofernas årsmöte

Livsfilosofernas nya styrelse består nu av, från vänster, Margareta Lindahl, Helen Storm, Ann-Charlotte Isaksson, Åke ufo Gustafsson, Lars Nilsson, Lennart Larm, Inger Solomonsson och Pia Daun.

 

Den livaktiga föreningen Livsfilosoferna i Tranås har hållit årsmöte med bland annat förnyelse i styrelsen.
Anne-Marie Almén, tidigare ordförande i fyra år, överlämnade till Ann-Charlotte Isaksson.
Yvonne Göransson, sekreterare i sex år, lämnade över till Pia Daun.

Den nya styrelsen består nu av Margareta Lindahl, Helen Storm, Ann-Charlotte Isaksson,
Åke ufo Gustafsson, Lars Nilsson, Lennart Larm, Inger Solomonsson och Pia Daun.

Civilekonomen blev zonterapeut
Efter årsmötesförhandlingarna kunde ett trettiotal åhörare lyssna till Cecilia Åkesdotter, som föreläste om bland annat hur man kan uppnå balans och harmoni i livet.
Cecilia, uppvuxen i Vimmerby, var tidigare en så kallad karriärkvinna och jobbade som civilekonom och controller i Stockholm. I början av 1990-talet blev hon sjuk i eksem och astma och behandlades bland annat med stora cortisondoser.
1991 blev hon botad genom alternativmedicin, eller komplementär medicin som det heter idag, och omvärderade sitt liv. Hon började då utbilda sig till zonterapeut och när hon var klar slutade hon som civilekonom. Idag jobbar hon med personlig utveckling åt ett företag – ett arbete som hon tycker mycket om.

Våga följa din intuition
Cecilia Åkesdotter berättade om hur vi, från födelsen, blir beroende av andra människor. Istället ska vi utveckla oss själva och komma i kontakt med vårt sanna jag.
Vi ska kommunicera med vår egen själ, ställa frågor och umgås med harmoniska människor, uppleva personlig balans och kärlek.
Åhörarna fick delta i flera andliga övningar och visualiseringar för att stärka sina egna energiflöden och stärktes sedan med ytterligare med bland annat följande:
– Var er egen bäste vän och var er egen auktoritet. Våga följa din intuition. Respektera andra och deras val. Värdera din tid och använd den till det som gagnar dig, till exempel genom att ta en skogspromenad.
Det väsentliga är att följa sin intuition och göra någonting av det man får den vägen.
Cecilia Åkesdotter har också skrivit boken ”Den ofödde sonen”, som handlar om hur man kan kommunicera med sitt ännu ofödda barn.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com