2006-10-25

Studiecirkel vill få mera fakta via TP:s läsare

Kartlägger Tranås gamla kvartersbutiker

Tranås-Postens Jan Justegård överlämnar fakta om gamla kvartersbutiker till Birgitta Larsson. Övriga i studiecirkeln är Vera Karlsson, Irma Blomgren, Viola Lindgren, Sonja Roos, Sol-Britt Lindström och Berit Thuresson.

 

Minns du din gamla kvartersbutik? På 1990-talet gjorde Tranås-Posten ett upprop bland läsekretsen, som sedan blev en artikelserie.
Nu har en studiecirkel i ämnet startats och här ska deltagarna göra en dokumentation för framtiden.

- Vi har begränsat oss till åren från 1930 till 1970, och enbart butiker som fanns i Tranås stad, säger cirkelledaren Bevan Berthelsen.
I PRO-lokalen drivs nu två parallella cirklar, och varje torsdag fram till 7 december kommer deltagarna att fokusera på dåtidens rika butiksliv här i Tranås.
När TP i förra veckan kom på besök, och delgav cirkeldeltagarna fakta från tidningens artikelserie, blev det en del tillbakablickar på den gamla goda tiden.
- Det här materialet är värdefullt och blir en grund för vårt fortsatta arbete, säger Bevan Berthelsen.
- I början av december ska den här terminen av cirkeln avslutas, och får då göra en delredovisning.
Cirkeldeltagarna är nämligen övertygade om att det finns mer att inhämta för att kunna göra en heltäckande dokumentation.
Tranås kommun har bidragit med en karta över stadsplanen från 1962.
På den kommer man nu att pricka in de olika butikerna.
- Vi kommer att anamma TP:s tidigare kartläggning och dela in butikerna i olika områden; mjölk-, fisk-, grönsaks-, kött- och livsmedelsaffärer samt bagerier.
- Förutom alla mat-kvartersbutiker ska alla andra butiker med. Vi har också för avsikt att kartlägga vanliga kiosker och korvkiosker och inte minst cykelverkstäder som var rätt så många i Tranås i mitten på förra seklet, säger Bevan Berthelsen.
Han skickar också med en passning till Tranås-Postens läsare att höra av sig med minnen och gamla kort om de gamla kvartersbutikerna till TP:s redaktion.
- Detta för att göra den här dokumentationen så fulländad som möjligt.
- Deltagarna kommer att fokusera på dåtidens rika butiksliv här i Tranås. Även gubbarna i "Tisdagsakademin" kommer att bidra med det material de kommer att ta fram på sitt håll.
Att dokumentera i studiecirkelform är något som vi i det här landet är världsmästare på.
Flera av deltagarna i den pågående PRO-cirkeln har lärt sig mera i andra ämnen tidigare.
- Det här med studiecirklar är också socialt väldigt viktigt. Inte minst har vi roligt tillsammans när vi träffas, säger en av deltagarna och övriga instämmer.


JAN JUSTEGÅRD

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com

 

 

Läs mera i artiklel 2006-12-13