2006-01-18


1969 var året då Frinnaryd hamnade på världskartan. Detta genom kampanjen Fimpa med Frinnaryd.TP:s Bevan Berthelsen gör i veckans tidning en dokumentation om den stora kampanjen. MITTEN


Fimpa med Frinnaryd satte orten på världskartan

En av dem som drog det tyngsta lasset i Frinnaryd var Arne Gustafsson, som blev kampanjledare och svarade för bland annat konditionstesterna, deltagarkontakterna, uppföljningarna och de täta kontakterna med Bengt Saltin och Aftonbladet. (Foto: Bevan Berthelsen)

 

Söndagen den 16 november 1969 gick startskottet för den stora kampanjen ”Fimpa med Frinnaryd”. På plats vid Frinnaryds Bygdegård fanns Thore Skogman, Carl-Gustaf Lindstedt, docent Bengt Saltin, Aftonbladets chefredaktör Gunnar Arvidsson och över 600 nyfikna. Under tre månader skulle 106 Frinnarydsbor frivilligt avstå från rökning.

Det var tidningen Aftonbladet som drog igång kampanjen i samarbete med lokala föreningar och under överinseende av docent Bengt Saltin vid Gymnastik och Idrottshögskolan.
En av dem som drog det tyngsta lasset i Frinnaryd var Arne Gustafsson, som blev kampanjledare och svarade för bland annat konditionstesterna, deltagarkontakterna, uppföljningarna och de täta kontakterna med Bengt Saltin och Aftonbladet.
Klockan var strax efter 15 när hela Frinnaryd ”släcktes”. En kvällstidning hade utsett lilla Frinnaryd till ett experimentsamhälle.

Frinnaryd blev känt utanför landets gränser
Frinnaryd får nu finna sig i att bli riksbekant och alla de enskilda, som inte kan hålla inne med nikotinbegäret, utskrattade.
Bakom nerdragna rullgardiner går man knappast säker längre i Frinnaryd. Frinnaryds speciella SÄPO är i verksamhet och mest hårdmarkerad är folkskollärare Per-Evert Axman, storrökare och son till ”den rökande prästen” Evert Axman.
Fimpen är fimpad i Frinnaryd – möter ni en frinnarydsbo de närmaste dagarna, ta det då lugnt. Tänk på hans humör, det kokar.
Ja, så stod det på Tranås-Postens förstasida måndagen den 17 november 1969 och en ny uppföljare kom två dagar senare.

Thore Skogman kopplades in i kampanjen. Han skrev en rykande färsk visa, Frinnarydsvalsen, som gavs ut på skiva.

 

Bland de 106 som slutade röka fanns Gert Karlsson och han berättar nu för TP att han två år senare började röka igen.
– Men jag slutade för andra gången 1981 och sedan dess har jag varit nikotinfri, skrattar den idag pigge 70-åringen. (Foto: Bevan Berthelsen)

 

Tranås-Posten den 17 november 1969

 

Berlinske Tidene, en av Danmarks stora dagstidningar, hade en utsänd reporter på plats i Frinnaryd, som rapporterade flera dagar i följd under inledningsskedet.

 

Ett år senare följde AB upp resultatet i sin söndagsbilaga och kallade de kvarvarande 25 rökfria för segrare. På testcykeln satt Gert Karlsson, som hade gått upp sex kilo i vikt, men alla sade att de kände sig friskare än någonsin.

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com

 

Den här uppseendeväckande antirökkampanjen gav ett stort genomslag i Svensk media. Framförallt i arrangörstidningen Aftonbladet, men även andra tidningar i Skandinavien skrev om det hela. Redan efter två dagar var Aftonbladets värste konkurrent Expressen tvungna att hänga på och skickade tidningsfolk till Frinnaryd.
Berlinske Tidene, en av Danmarks stora dagstidningar, hade en utsänd reporter på plats, som rapporterade flera dagar i följd under inledningsskedet. Oslotidningen Dagbladet fanns också där och en nyhetsnotis förekom även i New York Times.
Thore Skogman specialskrev ”Frinnarydsvalsen” och framförde den på plats iklädd en ärggrön antirökkostym. Skivan fanns ute i skivaffärerna redan på måndagen.
Trots allt ståhej under dessa tre månader, fram till den 15 februari 1970, då kampanjen avslutades, är det dåligt med dokumentationen. Det finns inga uppgifter på till exempel Internet.
Omfattande sökningar på de stora sökmotorerna har givit noll träffar och med anledning av detta gör jag här en liten minnessammanställning med hjälp av Arne Gustafsson och hans material.
Det ni nu läser här i Tranås-Posten lägger jag sedan ut på www.frinnaryd.com
så att våra vänner ute i världen kan ta del av det. Om ett par månader bör också begreppet ”Fimpa med Frinnaryd” finnas ute på Internets största sökmotorer.


Gert Karlsson höll upp i tre år
Bland de 106 som slutade röka fanns den då 35-årige bilmekanikern på AM: s Bil, Gert Karlsson och han berättar nu för TP att han på den tiden rökte 20 cigaretter om dagen.
Vi kollades upp var och en på en testcykel innan vi slutade röka och sedan blev det uppföljande konditionstester en gång i månaden.
Jag kände att rökstoppet var bra för kroppen, berättar Gert, som höll ut hela tremånadersperioden. Jag var nikotinfri i tre års tid och var med på uppföljningen året efter kampanjen. Då var vi bara 25 kvar som inte hade återfallit. Enda problemet var en viss viktökning.
Två år senare började jag röka igen, men slutade för andra gången 1981 och sedan dess har jag varit nikotinfri, skrattar den idag pigge 70-åringen.

Arne Gustafsson blev kampanjledare för rökstoppet. Han var på den tiden folkskollärare och ordförande i Frinnaryds Idrottsförening och hade aldrig rökt själv.
Han berättar för TP att det var en mycket intressant tid. Själva kampanjen pågick under tre månader, men förarbete och efterarbete sträckte sig över en mycket längre tid.
Förutsättningarna eller kravet från Aftonbladet var att hitta ett litet samhälle där alla kände alla och där det fanns föreningar, som även hade ungdomsverksamhet.
Valet föll på Frinnaryd som fyllde kravet som den perfekta försöksorten. Sedan träffades vi och började lägga upp planerna, berättar Arne.
Alla frinnarydsbor kontaktades och de som ställde upp på att sluta röka fick bland annat fylla i ett omfattande frågeformulär på hela sex sidor om sina vanor och sin hälsa. De testades sedan innan rökstoppet och flera gånger under själva tremånadersperioden.
Vid en uppföljning ett år senare, i november 1970, återstod av de 106 deltagarna en liten uthållig skara på 25 personer som fortfarande var nikotinfria – ett ganska gott resultat.

Rolig läsning
Mycket av vad som skrevs var rolig läsning. Det berättades om handlarna i Frinnaryd, som plockade bort cigarettpaketen utom synhåll. De få som fortsatte röka hängdes ut på tidningssidorna, men på ett fint och roligt sätt.
I Oslotidningen Dagbladets stort uppslagna artikel den 6 december skrivs bland annat hur reportageteamet gick runt och försökte bjuda frinnarydsbor på cigaretter. Här fanns också en ilsken Einar Pherson i bild med texten: Dra åt helvete, fresta mig inte!
I AB den 10 december finns den svarta rubriken: ”Då Frinnaryd fimpade drogs brandkåren in.” Där konstaterar förre brandmannen och storrökaren Lars Göransson:
- Nu får vi vänta i 35 minuter på Anebys brandkår, om det skulle börja brinna i Frinnaryd.
Bland det mest makabra var en artikel i Aftonbladet den 5 december där direktören för statsägda Svenska Tobaksaktiebolaget, Olof Söderström, ansåg att rökningen har ett värde för människorna. När det gällde varningstext på cigarettpaketen och reklam mot rökning hade han en uppsjö av invändningar.
I övrigt översvämmades tidningarnas insändarsidor med läsarnas kommentarer om rökstoppet i Frinnaryd.

Reportage: Bevan Berthelsen