2006-03-29

 

Årsmöte i Frinnaryds Bygdegårdsförening

 

Kurt Lindkvist och Kerstin Karlsson skötte årsmötesförhandlingarna vid Frinnaryds Bygdegårdsförening i söndags.

Frinnaryds Bygdegårdsförening höll sitt årsmöte i söndags (06-03-26) och Ann-Catrin Lindström omvaldes till ordförande.

Av verksamhetsberättelsen framgår att uthyrningen av bygdegården ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.
Bland de större arrangemangen kan nämnas visartister från Västervik den 9 april med 75 betalande åhörare. En countrykväll i maj med grillning, dansuppvisning, lekar och disco drog hela 120 besökare. Den sedvanliga midsommarfesten hölls i den angränsande parken.
Föreningen har idag 92 medlemmar varav ett halvdussin är bosatta på annan ort. Flera har ställt upp ideellt med städning, målning, trädgårdsarbete och liknande i bygdegården.
Frågan om inköp av en ny gräsklippare hänsköts till framtiden eftersom förhandlingar pågår med Frinnaryds Samhällsförening om att de ska överta skötseln av bygdegårdens gräsytor.
Man beslutade även att intensifiera marknadsföringen av uthyrningsverksamheten för att få mer snurr på ekonomin.
Efter årsmötet består styrelsen av följande personer: Ann-Catrine Lindström, Kurt Lindkvist, Kerstin Karlsson, Eva-Lena Andersson, Bo Strandesjö, Britt-Marie Hansen och Tommy Andersson. Ersättare är Hans-Gunnar Lindström och Ina Karlsson.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com